فروردین
رازهای رفتاری متولد فروردین
در کارهای خصوصی متولدین فروردین ماه دخالت نکنید ، متولدین فروردین ماه به دنبال ارضای خواستهها وتوقعات خود هستند و در این زمینه، بسیار خودمحور و خودبین به شمار میآیند.
هرگز نگذارید متولدین فروردین ماه به راحتی دل شما را به دست آورند وگرنه به همان آسانی نیز شما را از دست خواهند داد و تا ابد فراموشتان میکنند.
آنها به سمت افرادی جذب میشوند که شخصیتی مستقل و آزاده از خود بروز دهند و هر روز برای آنها به منزله آغازی جدید است، پس خودتان را آماده مواجهه با هر واکنش غیرمنتظره از سوی آنها کنید.
در مقابل آنها، سربلند و مغرور ظاهر شوید و همیشه آنها را تحسین کنید و به وجودشان افتخار نمایید.
هرگز مزاحم آنها نشوید و در کارهای خصوصیشان دخالت نکنید و آنها را مورد انتقاد قرار ندهید ؛ دوستانشان را بپذیرید و از آنها خرده نگیرید.
هرگز از متولد فروردین ماه پول قرض نگیرید و اگر به درخواستهای آنها، پاسخ منفی دهید، باید منتظر مشاهده واکنشهایی بسیار تند و غیرمنطقی از سوی آنها باشید .


اردیبهشت
رازهای رفتاری متولد اردیبهشت
حس حسادت اردیبهشتی ها را تحریک نکنید ؛ متولدین اردیبهشت تابع احساسات و عواطف درونیشان هستند و در عین حال به احساسات طرف مقابلشان نیز احترام کامل میگذارند از این رو، همسران آنها بسیار خوشبخت خواهند بود.
آنها عاشق مواد غذایی هستند و غذا خوردن، برای آنها بسیار محترم است، پس تا جای ممکن، غذاهای مورد علاقهشان را بپزید.
برای راه یافتن به قلب آنها محیطی خیالانگیز به همراه یک موسیقی رمانتیک و آرام و چند شمع در گوشهای فراهم آورید و محبت کردن و لی لی به لا لا گذاشتن آنها را هرگز فراموش نکنید.
آنها همیشه و در همه حال به یاد دوستانشان هستند و هر گز نمیگذارند که آنها به حال خود رها شوند پس، شما هم در همه حال حامی و یاور آنها باشید .
آنها بسیار سخاوتمند هستند، به خصوص نسبت به همسر و عزیزانشان، پس انتظار گرفتن هدایای متعدد را از سوی آنها داشته باشید.
بی جهت و ناخالصانه آنها را تحسین نکنید ؛ آنها در هنگام آغاز ارتباط ، بسیار کند و تدریجی پیش میروند پس اگر صبر و حوصله به خرج دهید، با صمیمیت و محبت عمیق و خالصانه و ابدی آنها مواجه خواهید شد.
هرگز و تحت هیچ شرایطی، به آنها دروغ نگویید، آنها هیچ وقت نمیتوانند افراد دروغگو را ببخشند.
آنها افرادی وابسته و احساساتی هستند و همسری مثل خود میخواهند ؛ هرگز آنها را به اجبار وادار به گرفتن تصمیم نکنید وگرنه تبدیل به افرادی لجوج و بسیار سرسخت میشوند.
اردیبهشتیها زمانی ارتباطی را آغاز میکنند که مطمئن باشند که تا ابد آن را حفظ خواهند کرد ؛ هرگز و تحت هیچ شرایطی حس حسادت آنها را تحریک نکنید وگرنه تا ابد آنها را از دست خواهید داد .


خرداد
رازهای رفتاری متولد خرداد
خردادی ها به سمت افرادی فرهیخته جذب میشوند ؛ متولدین خردادماه از راه های عجیب و پیشبینی نشده، به دنبال ارضای خواستههای خود و دستیابی به محبت هستند.
آنها از داشتن دوستان متعدد و ارتباطات متفاوت به وجد میآیند.
برای راه یافتن به قلب آنها، باید سخت تلاش کنید، چون آنها از دست و پنجه نرم کردن با هر چالشی لذت وافر میبرند ؛ آنها ذاتا به سمت افراد فرهیخته و صاحب نظر جذب میشوند.
آنها از گفت و گوهای طولانی شب هنگام لذت میبرند .
اگر مایلید ارتباطتان را با آنها حفظ کنید، باید گاه و بیگاه آنها را به حال خود رها کنید و در حقیقت، آنها را از آزادی طبیعیشان محروم نسازید .
همیشه چیزهای تازه و جدیدی برایشان فراهم آورید تا دچار یکنواختی در یک ارتباط نشوند، در غیر این صورت به محض کسل شدن از طرف مقابلشان دل زده میشوند و بیدرنگ، آن ارتباط را قطع میکنند.
زمانیکه آنها با شما حرف میزنند، شنونده خوبی برایشان باشید ؛ از پیروی از آداب قدیمی و کهنه دست بکشید و در عوض با جریان نوین روز پیش بروید تا همیشه در قلبشان جای خاصی داشته باشید .
تیر


رازهای رفتاری متولد تیر
تحت هیچ شرایطی متولد تیر ماه را دست نیندازید ؛ متولدین تیر ماه برای ارضای خواسته خود به دنبال عشق و محبت خالص، حقیقی و ابدی هستند.
آنها از دریافت گل و هدایای مختلف لذت زیادی میبرند ؛ به آنها توجه زیادی نشان دهید ؛ انها از این که ساعات طولانی را با همسر یا عزیزانشان در محیطی صمیمی و گرم سپری کنند، خیلی به وجد میآیند.
آنها عاشق خانه و خانوادهشان هستند ؛ همیشه تاریخهای مهم مثل سالگرد تولد، ازدواج یا اولین روز آشناییتان را به یاد داشته باشید و به آنها هدیه بدهید.
آنها دوست دارند مورد عشق و علاقه کامل طرف مقابلشان قرار بگیرند پس به آنها عشق بی قید و شرط بورزید و محبت کنید.
آنها از دریافت کارتهای تبریک در مواقع مختلف لذت میبرند ؛ هرگز و تحت هیچ شرایطی، آنها را دست نیاندازید و مسخرهشان نکنید چون ممکن است شوخیهای شما را خیلی جدی بگیرند و احساساتشان خدشهدار شود.
اگر موقعیت و شرایط مناسب در اختیار آنها قرار بگیرد، ممکن است برخی مواقع خاص تبدیل به افرادی فریب کار شوند.
آنها روابط دوستانه تدریجی را ترجیح میدهند ؛ همواره به اعضای خانواده آنها احترام بگذارید تا مورد احترام آنها قرار بگیرید.


مرداد
رازهای رفتاری متولد مرداد
مردادی ها عاشق دریافت گل ، هدیه و توجه هستند ؛ متولدین مرداد ماه برای ارضای خواستههای خود مایلند همواره و تحت هر شرایطی مورد تایید و تحسین قرار بگیرند و محبت و حمایت محض طرف مقابلشان را خواهانند.
همیشه اطمینان حاصل کنید که از زیبایی آنها به حد کافی تعریف و تمجید به عمل میآورید.
آنها عاشق دریافت گل و هدایای مختلف هستند و مایلند همیشه و در همه حال، کانون توجهات افراد را به خود اختصاص دهند از این رو در یک رستوران، میزها و صندلی های وسط را انتخاب میکنند تا در معرض دید همه قرار داشته باشند .
آنها افرادی بسیار پر جنب وجوش و فعال هستند، از این رو ساعات خوابشان کمتر از حد معمول است.
در کنار آنها تا جای ممکن مطیع و فرمانبردار باشید چرا که آنها خواهان برخورداری از تسلط کامل در یک ارتباط هستند.
آنها از برقراری ارتباطات متعدد لذت میبرند و اهل معاشرت و گفت و گو با اطرافیان هستند، ولی دوست ندارند که طرف مقابلشان را در چنین وضعیتی مشاهده کنند.
همواره به آنها ابراز علاقه کنید و بگویید که چقدر برایتان ارزشمند هستند چون اگر به آنها بیاعتنایی و بیتوجهی نشان دهید، بیدرنگ با طغیانهای بیامان و غیرقابل کنترل آنها مواجهه میشوید.
همیشه کاری کنید که آنها در کانون توجهات قرار بگیرند وگرنه احساس حسادت شدیدی به سراغشان میآید .
آنها همیشه از غرور، نخوت و تکبر کاذبی برخوردارند، پس به جای سعی در عوض کردنشان بهتر است این خصیصهشان را به همان شکل بپذیرید و همواره این احساس را در آنها تقویت کنید .


شهریور
رازهای رفتاری متولد شهریور
شهریوری ها و یک زندگی آرام و بدون ماجرا ؛ متولدین شهریور ماه برای ارضای خواستههای خود با احتیاط کامل، سنجیده، عقلانی و تدریجی عمل میکنند.
آنها خواهان مشاهده حد کمال در طرف مقابلشان هستند و در کنار آنها، صبر و شکیبایی را یاد خواهید گرفت و به همان شکل با آنها باید رفتار کنید.
از آن جاییکه آنها از به هم ریختگی، بینظمی و شلوغی بیزارند باید همیشه محل زندگیشان را تمیز و مرتب نگه دارید.
آنها فقط خواهان عشق و محبت از سوی عزیزانشان نیستند، باید اطمینان حاصل کنند که شما صمیمیترین و بهترین دوستشان نیز هستید.
هرگز به زور خوراکی ای به آنها ندهید که دوست ندارند چون آنها نسبت به برنامه غذایی و سلامت و تندرستی شان بسیار حساس هستند.
آنها خواهان برخورداری از یک زندگی آرام و بدون ماجرا هستند، از این رو دوست ندارند در کانون توجهات قرار بگیرند.


مهر
رازهای رفتاری متولد مهر
برای اتخاذ هر تصمیمی به متولد مهر ماه فرصت دهید ، متولدین مهرماه برای ارضای خواستههای خود به دنبال ابراز علاقههای آتشین و صمیمانه هستند و از محیط های رمانتیک و خیالانگیز لذت زیادی میبرند.
اگر میخواهید راهی به قلب آنها باز کنید، بایستی میزان علاقهتان را نسبت به انواع هنرها و موسیقی افزایش دهید، در این صورت مورد تحسین آنها خواهید گرفت .
همیشه و در همه حال از آنها تعریف و تمجید به عمل آورید و قبل از شروع هر کاری، عقیده و نظر آنها را بپرسید، چون همیشه و در هر زمینهای حرفی برای گفتن دارند .
آنها افرادی تعلل ورز و مسامحه کار هستند و گاهی بیجهت امروز و فردا میکنند و انجام برخی از کارها را پشت گوش میاندازند از این رو، در تصمیمگیری ها تا حدی مغرور و متکبر میشوند ولی بهتر است در این طور مواقع به روی خودتان نیاورید و اعتراضی نکنید.
آنها باید برای گرفتن هر تصمیمی مدت زیادی فکر کنند و به زمان زیادی در این زمینه نیاز دارند.


ابان
رازهای رفتاری متولد آبان
آبانی ها سریع دل بسته و سریع تر دل میکنند ؛ متولدین آبان ماه برای ارضای خواستههای خود گاهی نسنجیده و آنی عمل میکنند و در واقع، به همان سرعتی که دل میبازند، سریعتر دل میکنند!
آنها معمولا خواهان عشق در یک نگاه هستند و به سرعت عاشق میشوند.
همیشه آماده باشید تا در مورد عمیقترین خواستههای درونی، اسرار زندگی و رویاهای شخصیتان با آنها صحبت و تبادل نظر کنید ؛ آنها خواهان مشاهده شور و شوق وافر در وجودتان هستند.
آنها عاشق سفر و تفریح هستند و اگر پا به پای آنها پیش نروید، بدون شک ترکتان میکنند.
آنها در هنگام کار مایلند موسیقی بلندی بشنوند ؛ مردان متولد آبان ماه مایلند در طول روز هزاران مرتبه از شما ابراز علاقه ببینند تا خیالشان راحت شود.
هرگز و تحت هیچ شرایطی حس حسادت آنها را تحریک نکنید وگرنه با واکنشی به مراتب بدتر از سوی آنها مواجه خواهید شد و به سرعت و قبل از آن که دریابید چه اتفاقی افتاده ترکتان میکنند.
در حقیقت، سریع دل بستن و سریعتر دل کندن، یکی از عادات همیشگی آنها محسوب میشود.


اذر
رازهای رفتاری متولد اذر
متولد آذر ماه عاشق پیاده روی و پیک نیک است ؛ متولدین آذر ماه برای ارضای خواستههای خود، به دنبال یادآوری های مداوم هستند.
به آنها آزادی کامل دهید و هرگز مانع پیشرفت و موفقیتشان نشوید.
آنها از پیادهروی های طولانی در کنار ساحل و مناطق خوش آب و هوا و ییلاقی لذت میبرند ؛ آنها از سفرهای کوتاه و پیکنیکی لذت میبرند و مایلند تعطیلات آخر هفتهشان را خارج از شهر سپری کنند.
آنها از افراد سرزنده، پرتحرک، شاد و پرشور خوششان میآید و اگر در کنارشان حالت غمگین و دل مُرده به خود بگیرید، در واقع به دست خود آنها را فراری دادهاید.
آنها از سربه سر گذاشتن با دیگران لذت میبرند و اهل لطیفهگویی و مزاح هستند، پس شما هم این ویژگیها را در خود تقویت نمایید .
هرگز اشتباهات و خطاهایشان را به خودشان گوشزد نکنید وگرنه به شدت آزرده خاطر و دلخور میشوند.
آنها از فضاهای کوچک، محدود و سربسته بدشان میآید ؛ هرگز آنها را با عجله و شتاب زده وادار به انجام کاری نکنید، آنها برای انجام هر کاری به زمان نیاز دارند و بایستی با آرامش خاطر کامل هر کاری را صورت دهند.


دی
رازهای رفتاری متولد دی
سرقول خود به دی ماهی ها بمانید ؛ متولدین دی ماه برای ارضای خواستههای خود ابتدا، بایستی فکر و ذهنشان را سر وسامان دهند تا توجه و حواسشان روی موضوع خاصی متمرکز شود.
سر و وضع ظاهری برای آنها، از اهمیت خیلی زیادی برخوردار است، از این رو برای راه یافتن به قلبشان باید دریابید که چه چیزی را دوست دارند و سپس خود را به آن شکل در آورید.
آنها علاقه شدیدی به کارشان دارند و شما هم بایستی به شغل و پیشه آنها اهمیت زیادی بدهید.
آنها خواهان دریافت هدیه هستند، ولی تنها از گرفتن کادوهای گرانقیمت به وجد میآیند ؛ هرگز و تحت هیچ شرایطی اعصابشان را خرد نکنید چون بسیار خشمگین و بدخلق میشوند و طغیانهای عصبانیتشان غیر قابل کنترل است.
آنها در پذیرفتن هر گونه مسئولیت و تعهدی، بسیار کند عمل میکنند پس صبر و حوصله زیاد به خرج دهید.
زمانیکه در کنارشان در جمعی هستید، حسابی مراقب اعمال و رفتارشان باشید، چرا که از خجالت زده و شرمنده شدن در مقابل دیگران بیزارند.
همیشه و تحت هر شرایطی سر قولی که با آنها میبندید بایستید و زیر عهد و پیمانتان نزنید.


بهمن
رازهای رفتاری متولد بهمن
بهمنی ها حساس و نکته سنج هستند ؛ متولدین بهمن ماه برای ارضای خواستههای خود، نیاز به شریکی ماجراجو دارند.
آنها برای پیشرفت و موفقیت به فضای عمل گستردهای نیاز دارند وگرنه غمگین و افسرده میشوند.
آنها از درگیر شدن در علتها و معلولها لذت میبرند پس، طوری عمل کنید که نشان دهید که به این علاقهشان اهمیت میگذارید.
آنها از چیزهای پیشبینی نشده و غیرمترقبه لذت میبرند و دوست دارند که گاه و بیگاه غافلگیر شوند ؛ آنها در کل از هر چیز نامتعارف و منحصر به فردی به وجد میآیند .
آنها از صحبت و گفت و گو لذت میبرند، پس در هنگام صحبتشان، آنها را تشویق به ادامه دادن کنید.
نسبت به آنها خیلی سختگیر و موشکافانه عمل نکنید وگرنه دست و پای خود را گم میکنند ؛ در عین حال تمایل به پرحرفی و به اصطلاح رودهدرازی کردن در آنها وجود دارد .
در هنگام صحبت از آنها حسابی مراقب سخنانی باشید که به زبان میآورید، چون بیش از حد حساس و نکتهسنج هستند و هرگز و تحت هیچ شرایطی در پی عوض کردن عقیده آنها بر نیایید، چون آنها میتوانند بسیار سرسخت و یکدنده شوند.


اسفند
رازهای رفتاری متولد اسفند
متولد اسفند را به تماشای فیلم اکشن نبرید ؛ متولدین اسفند ماه برای ارضای خواستههای خود، به وفور تغییر عقیده میدهند و از این شاخه به آن شاخه میپرند و گاهی اوقات رفیق نیمه راه شما میشوند.
آنها از تماشای تئاتر و بازدید از موزهها لذت میبرند و این مکانها در واقع پاتوق مورد علاقهشان محسوب میشود.
آنها از تماشای فیلمهای سوزناک و رمانتیک به وجد میآیند، از این رو هرگز آنها را به تماشای فیلمهای اکشن و پر زد و خورد نبرید.
آنها هرگز از یافتن نیمه گمشده خود ناامید نمیشوند و تا او را نیابند، دست از تلاش سرسختانه خود بر نمیدارند.
تحت هر شرایطی باید با آنها احساساتی و عاطفی برخورد کنید تا عمیقا آزردهخاطر و دلخور نشوند و هرگز با خشونت با آنها رفتار نکنید.
آنها علاقه چندانی به حل و فصل مسایل مالی ندارند و ترجیح میدهند که این طور مسایل را به شریک زندگیشان بسپارند و خود از آن دور بمانند.
آنها افرادی خیالپرداز هستند که به جای زندگی در دنیای مادی، در عالم معنویت به سر میبرند.
اگر میخواهید هدیهای به آنها بدهید که مورد توجهشان قرار بگیرد، بهتر است چیزی هنری مثل یک تابلوی زیبای نقاشی برایشان بخرید.
آنها مایلند مثل شاهزادهها زندگی کنند و به همراه چند شاخه گل رز در حالی که مقابلشان زانو زدهاید از آنها خواستگاری کنید.
بله، آنها مثل سیندرلای قصهها منتظر شاهزادهای سوار بر اسب سپید هستند و همواره خود را در قصر رویاهایشان مجسم میکنند